MONTA SYYTÄ KUTSUA NUOHOOJA

Koti, työpaikka tai loma-asunto – olipa ympärillä oleva rakennus mikä hyvänsä, sen pitää olla paloturvallinen ja ympäristönä terveellinen. Nuohous on kautta aikojen ollut tärkeä keino pitää huolta rakennetun ympäristön turvallisuudesta ja ihmisten hyvinvoinnista.

Nuohouksessa nuohooja puhdistaa tulisijaan ja savuhormeihin kertyneen palamisjätteen. Samalla hän puhdistaa savupellit ja tarkistaa niiden toimivuuden. Nuohottu tulisija toimii ja vetää paremmin ja on paloturvallisempi. Myös palaminen on puhtaampaa, tehokkaampaa ja ympäristölle ystävällisempää.

Nuohouksen yhteydessä nuohooja tarkistaa, onko tulisijaja hormijärjestelmä kunnossa ja ovatko suojaetäisyydet riittävät.

Nuohoojan palveluun kuuluu myös opastaa tulisijan oikeanlaisessa käytössä. Asiakas saa nuohoustyöstä todistuksen, josta käyvät ilmi muun muassa nuohouksen laajuus sekä mahdolliset viat ja puutteet.

”Nuohooja on puolueeton asiantuntija,
jonka tehtävänä on ajatella aina 
asiakkaan parasta ja opastaa
tätä tulisijan turvalliseen käyttöön.”

-Teppo Miettunen

TIESITKÖ:
Asuinrakennus pitää nuohota vuosittain

  •  Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajaa huolehtimaan tulisijojen ja savuhormien kunnosta ja turvallisuudesta. Myös tikkaiden, kattokulkuteiden ja turvavarusteiden on oltava kunnossa, jotta nuohooja voi tehdä työnsä turvallisesti.

  • Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

  • Jos tulisija on ollut käyttämättömänä kolme vuotta, se on nuohottava ennen käyttöönottoa.

  • Nuohouksessa kertynyttä palamisjätettä varten on hyvä varata palamaton astia, esimerkiksi
    kannellinen peltisäiliö.

  • Jäähtynyt tuhka voidaan tiiviisti suljettuun pussiin pakattuna lajitella poltettavan jätteen joukkoon.

  • Vuodenajalla ei ole merkitystä, tärkeämpää onsuorittaa nuohous säännöllisesti